Dlaczego badanie kardiologiczne sportowców jest tak istotne?

Odpowiedzią na regularny trening fizyczny są zmiany adaptacyjne organizmu. Są one najbardziej zauważalne w układzie krążenia osób trenujących. Fizjologiczna przebudowa morfologii oraz funkcji serca w odpowiedzi na obciążenie fizyczne nosi nazwę „serca sportowca”. W zależności od rodzaju wysiłku fizycznego ma ona charakter koncentryczny lub ekscentryczny. Nakładają się na to czynniki osobnicze oraz, nie do końca poznane, czynniki genetyczne. Najczęściej obserwowane u sportowców zmiany to spoczynkowa bradykardia, spowodowana zwiększeniem napięcia układu przywspółczulnego i zwiększenie wymiarów serca, stwierdzone w badaniu echokardiograficznym. W nielicznych przypadkach przebudowa serca sportowca ma charakter patologiczny i wiąże się z tak zwanym nagłym zgonem sercowym. Najczęstszym jego podłożem są nierozpoznane wcześniej choroby serca. Przyczyny nagłego zgonu sercowego u sportowców zależą od wieku. Właśnie zagrożenie nagłym zgonem sercowym każe wnikliwie oceniać i badać sportowców przed rozpoczęciem przez nich kariery zawodowej oraz w jej trakcie.

Karol Wrzosek, Artur Mamcarz, Wojciech Braksator; Wybrane problemy kardiologii sportowej, Choroby Serca i Naczyń 2005, tom 2, nr 4, 179–186

Uprawiasz regularnie sport? Jesteś sportowcem-amatorem? Może zamierzasz wrócić do sportu po długim okresie przerwy? A może dopiero zamierzasz podjąć regularne treningi? Chcesz wiedzieć, czy uprawianie sportu jest dla Ciebie bezpieczne? Sprawdź stan Twojego serca i porozmawiaj z kardiologiem!

Oferujemy pakiet badań profilaktycznych dla sportowców zawodowych i amatorów w cenie 273 zł, który obejmuje:

EKG spoczynkowe,

próbę wysiłkową EKG,
badanie echokardiograficzne (ECHO serca),
zestaw badań laboratoryjnych,
konsultację kardiologiczną.
EKG spoczynkowe jest najbardziej podstawowym badaniem serca. Polega na rejestracji impulsów elektrycznych, które pobudzają serce do skurczu. Określa ono rytm serca, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości stanowi sygnał do dalszych badań. Warto co jakiś czas wykonywać EKG i porównywać te zapisy – często zmiany są możliwe do wychwycenia tylko przy porównaniu z poprzednimi badaniami.

EKG wysiłkowe polega na rejestracji EKG podczas wysiłku – na bieżni ruchomej lub na ergometrze rowerowym. Ocenia reakcję serca na wysiłek i umożliwia w ten sposób diagnostykę niedokrwienia serca i zaburzeń rytmu. U osób uprawiających sport dodatkowo można przeanalizować adaptację serca do wysiłku oraz tętno maksymalne.

Badanie echokardiograficzne (ECHO serca) umożliwia „zobaczenie” pracującego serca za pomocą aparatu ultrasonograficznego. Dzięki temu można zdiagnozować zaburzenia kurczliwości serca, pracę zastawek oraz ewentualne wady wrodzone lub nabyte. Każdy sportowiec powinien chociaż raz w życiu poddać się temu badaniu, aby wykluczyć potencjalnie groźne zaburzenia budowy i struktury serca. W powtarzanych badaniach echokardiograficznych również można obserwować zmiany serca towarzyszące regularnemu uprawianiu sportu.

Zestaw badań laboratoryjnych, w skład których wchodzą oznaczenia morfologii, elektrolitów, kreatyniny, glukozy i cholesterolu, to przegląd wszystkich „systemów” organizmu ludzkiego. Te podstawowe badania powinien co jakiś czas wykonywać każdy, nie tylko sportowiec. Pozwalają one na wczesną ocenę kondycji organizmu oraz określenie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu tj. cukrzyca czy choroby nerek. Choroby te są możliwe do wykrycia w stadium początkowym, które często jest bezobjawowe.

W Nova Clinic oprócz badań kardiologicznych istnieje możliwość konsultacji z lekarzem ortopedą, będącym lekarzem sportowym oraz rehabilitacji urazów sportowych.