PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA W OKRESIE CIĄŻY

Profilaktyka logopedyczna to zapobieganie powstawaniu wad wymowy. Rozwój mowy dziecka kształtuje się już od poczęcia. Ten etap, kiedy dziecko przebywa w łonie matki jest nazywany okresem zerowym (przygotowawczym). Jest on bardzo ważny w nabywaniu przez dziecko umiejętności językowych po urodzeniu…)

20150411_Profilaktyka_logopedyczna_dziecka-w-okresie-ciazy