Terapia Fotodynamiczna (PDT)

Terapia Fotodynamiczna (PDT) to nowoczesna forma szybkiego leczenia chorobowych zmian w tkankach skóry. Terapia PDT polega na zastosowaniu substancji fotoczułej, która kumuluje się głównie w zmienionym chorobowo miejscu, a następnie na naświetleniu specjalną lampą obszaru poddawanego leczeniu.